در نات لاین جهت افزایش کیفیت فرآیند بسته بندی محصولات بعد از هر خرید صورت می پذیرد