تمرهندی ترش – 300 گرم

وارداتی
148,000
188,000
%21

مارشمالو عروسکی – 130 گرم

سفارشی
106,640
172,000
%38

حبه میوه استوایی مخلوط – 250 گرم

سفارشی
209,000
291,000
%28

شیرینی برشتوک‌ نخودچی – 780 گرم

سفارشی
256,200
427,000
%40

دمنوش ترکیبی استوانه ای گل گاو زبان، چای ترش، عناب ، زرشک ، زیره ، چای سبز ، سیب ، دارچین و… – 135 گرم

سفارشی
92,250
123,000
%25

مویز بی هسته – 600 گرم

افغانستان
198,080
248,000
%20

کشک چیپسی – 330 گرم

بیرجند
184,000
237,000
%22

شیرینی سنتی برنجک(بهاردونه شمال) – 280 گرم

مازندران
124,600
186,000
%33

چای ماسالا – 300 گرم

اصفهان
95,000
110,000
%14